h46  

درخواست حذف این مطلب
به پاکی قلبت سوگند بدون طنین زیبای صدایت نمتوانم زند ... کنم تا دنیا باقی است عاشقانه دوستت دارم عزیز خوبم با وجود پر مهرت و نگاه گرمت دنیایی از پاکی و صفا برایم به ارمغان آوردی خوب من برای توصیف مهربانی هایت واژها یاری نمی دهند چرا که تو خود قاموس مهربانی هستی. و من خوشحالم که ماهی دیگر بر عمر آشنائیمان افزوده شد. بهانه زند ... م از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می کنم و امیدوارم قطار آشنائیمان همیشه به روی ریل خوشبختی حرکت کند و منجر به یکی شدمان

ادامه مطلب  

مثل همیشه...  

درخواست حذف این مطلب
مثل همیشه، هم پدرانه دست به گیسوانم کشید، و هم مادرانه نوازشم کرد! و من به خواب رفتم، بی آن که ذره ای درد بکشم. پلک هایم سنگین شدند!!!!+ آوش خان امروز اومده بود خونه ی مادربزرگش. ... ماهی هم که سرما خورده بود سعی کرد بهش نزدیک نشه. وای که چقده سخت بود نزدیک نشدن به این گردالی.

ادامه مطلب